AQUA CARPATICA

Azotany to substancje chemiczne dobre dla uprawy roślin, ale niekorzystne dla zdrowia człowieka. Są źródłem zanieczyszczenia gleby, wody i żywności poprzez nadmiar stosowania ich w nawozach sztucznych na obszarach rolniczych.
Inne źródła azotanów to warzywa, mięso. Są bezbarwne, bezwonne I chętnie absorbowane przez korzenie roślin. Azotany przy dużym stężeniu są szkodliwe.
W wyniku przemian biochemicznych w organizmie mogą być przekształcane w znacznie bardziej szkodliwe substancje I przyczyniać się w znacznym stopniu do wystąpienia nowotworu układu pokarmowego. Ze względu na ich nadmierne występowanie w wodach mineralnych mogą stwarzać ryzyko zdrowotne szczególnie w żywieniu niemowląt i małych dzieci.
Z tego względu konieczne jest ograniczenie ich spożywania. Dopuszczalna norma w wodzie pitnej to 50 mg/l azotanów i 0,50 mg/l azotynów (zgodnie z dyrektywą UE) W wielu krajach europejskich obowiązują przepisy, zgodnie z którymi producenci wód mineralnych zobowiązani są do deklarowania na etykietach wód butelkowanych poziomu azotanów. Za przyjętą graniczną zawartość azotanów wodzie do spożycia, uważa się 10mg/1l wody dla niemowląt i kobiet w ciąży.
Misją AQUA Carpatica jest podnoszenie świadomości u konsumentów na zawartość azotanów w wodzie i zobowiązanie innych producentów wód mineralnych do umieszczania poziomu azotanów na każdej etykiecie.

 

Unikaj azotanów w żywieniu niemowląt i w czasie ciąży

Badania kliniczne wykazały związek pomiędzy wysokimi poziomami azotanów u kobiet w czasie ciąży i różnymi wadami wrodzonymi noworodków. Jednostkę chorobową nazwano „blue baby”, ponieważ dzieci zatrute azotanami siniały. Dlatego zaleca się przyszłym matką i kobietom oczekującym potomstwa unikanie spożywania wody zanieczyszczonej azotanami. Niemowlęta poniżej 6 miesiąca życia są szczególnie narażone na toksyczne działanie azotanów i mogą prowadzić do poważnych chorób. (jeśli poziom azotanów jest powyżej granicznej tj. >10mg/1l). Syndrom „blue-baby” to choroba spowodowana niedotlenieniem, którego przyczyną jest podawanie zbyt dużej ilości azotanów np. do przygotowywania posiłków dla niemowląt zbyt częste używanie wód mineralnych i źródlanych zawierające azotany. AQUA Carpatica to jedyna na świecie wolna od azotanów i innych zanieczyszczeń o niezrównanym smaku naturalna woda mineralna bezpieczna dla niemowląt, kobiet w ciąży i każdego, kto ceni zdrowie swoje i swoich najbliższych.

 

Porównanie zawartości azotanów w wodach mineralnych

AQUA Carpatica  vs inne markowe wody butelkowane**

WODA GAZOWANA (Azotany mg/L)

AQUA Carpatica Sparkling - Wolna od azotanów*
San Pellegrino - 3.01
Apollinaris - 3.23
Gerolsteiner - 4.43
Perrier - 8.85

 

WODA NIEGAZOWANA (Azotany mg/L)

AQUA Carpatica Still - 1.90
AQUA Panna - 3.54
Evian - 3.98
Volvic - 6.30